สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน

 

อักษรย่อ

 

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

 

สีประจำโรงเรียน

 441 จำนวนผู้เข้าชม