ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่3/2565

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผอ.จุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่3/2565
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายสีดา เทียบอุ่น  เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ  รองผู้อำนวยการสพม.สระแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาน ศึกษาสังกัด สพม.สระแก้ว เจ้าหน้าที่และบุคลากรของ สพม.สระแก้ว โดยมี
ดร สท้าน วารี ผอ.สพม.สระแก้ว ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมและมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร
– กิจกรรมบริษัทสร้างการดีตามโครงการโรงเรียนสุจริต สพม.สระแก้ว
– โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 3 ดาว
– โปสเตอร์รายงานการนำหลักสูตรต้านทุจริตลงสู่การเรียนการสอนของสถานศึกษา งบประมาณปี 2565
ณ ห้องประชุมมหาพรมราชินี(โรงเรียนท่าเกษมพิทยา) จังหวัดสระแก้ว  # ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลทุกโรงเรียน

 190 จำนวนผู้เข้าชม

ใส่ความเห็น