ประชุมเรื่องการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา


วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนสระแก้ว ร่วมประชุมเครือข่ายวังบูรพาเพื่อปรึกษาหารือในเรื่องของการ แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาในกลุ่มเครือข่ายวังบูรพา โดยมีนายสีดา เทียบอุ่น รองผู้อำนวยการสพม.สระแก้วประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สพม.สระแก้ว ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมคุรุธรรมจารุ โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 220 จำนวนผู้เข้าชม

ใส่ความเห็น