ผอ. พบปะ พูดคุย ชี้แจงแนวปฏิบัติ ให้กับนักเรียนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565


วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนสระแก้ว ให้การต้อนรับนักเรียนบริเวณถนนด้านหน้าโรงเรียน อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน และดูแลความปลอดภัยในการข้ามถนน พร้อมกับครูเวรประจำวัน ทั้งนี้ ได้ให้โอวาท ชี้แจงแนวปฏิบัติ ให้กับนักเรียนเนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ โดมเฉลิมราช ร.10 โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 209 จำนวนผู้เข้าชม

ใส่ความเห็น