ผอ.เข้าคารวะ นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว


วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ผอ.จุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว เข้าร่วมกับคณะท่าน ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการ สพม.สระแก้ว และ นายสีดา เทียบอุ่น รองผู้อำนวยการสพม.สระแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพม.สระแก้ว เข้าคารวะ นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เนื่องในโอกาสที่ ดร สท้าน วารี ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.สระแก้ว เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานการศึกษาของจังหวัดสระแก้วต่อไป ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 201 จำนวนผู้เข้าชม

ใส่ความเห็น