กิจกรรม จิตอาสาพระราชทานจากกรมทหารราบที่12 รักษาพระองค์ฯ


วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสระแก้วร่วมกับทหารจิตอาสาพระราชทานจากกรมทหารราบที่12 รักษาพระองค์ค่ายไพรีระย่อเดช ร.12 รอ. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่หลังโรงจอดรถ อาคาร 2 จากพื้นที่ว่างเปล่า ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของโรงเรียน มีภูมิทัศน์สวยงาม เพิ่มพื้นที่สีเขียว และเป็นระเบียบ ณ โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

 191 จำนวนผู้เข้าชม

ใส่ความเห็น