ร่วมงาน Thailand’s Education Technology Expo 2022(Edtex)

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว นางสาวดลนภา รุ่งสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูโรงเรียนสระแก้ว ร่วมงาน Thailand’s Education Technology Expo 2022(Edtex) ในงานมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง ยกระดับการศึกษาพัฒนาวิชาชีพ:ทิศทางการศึกษาไทยสู่การพัฒนาทั้งระบบด้วย วPA โดย ดร.นฤภพ ขันทับไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี และ หัวข้อ การสร้างแหล่งเรียนรู้ในโลกเสมือนจริง(metaverse)เพื่อการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning โดย นายอาทิตย์ ฉิมกุล ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ณ ฮอลล์8 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

 

 176 จำนวนผู้เข้าชม

ใส่ความเห็น