ผู้บริหาร รองฯ คณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวประภัสราภรณ์ บาดาล

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสระแก้ว ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวประภัสราภรณ์ บาดาล ที่ได้ย้ายสถานศึกษาไปปฏิบัติหน้าที่ครูที่โรงเรียนอรัญประเทศ ร่วมรับประทานอาหาร มอบของที่ระลึกและร่วมเดินทางไปส่งด้วยความเต็มใจ ณ โรงเรียนอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ใส่ความเห็น