รร.สระแก้ว ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีในโอกาสย้ายมาปฏิบัติหน้าฯ

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสระแก้ว ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นางสาวศันสนีย์ ทรัพย์เจริญ นางสาวสุจินดา คำหาดและนางสาวพรรษชล แสงระงับ ในโอกาสย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ครูที่โรงเรียนสระแก้ว โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปราจีนกัลยาณี อ.ปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี โรงเรียนศรีมโหสถ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรีโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มาร่วมส่งและแสดงความยินดีด้วยความปลาบปลื้มยินดีเป็นอย่างยิ่ง ณ ห้องประชุมคุรุธรรมจารุ โรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 206 จำนวนผู้เข้าชม

ใส่ความเห็น