ค่ายนักบินน้อยเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน และ 3D ประจำปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว เป็นประธานเปิดค่ายนักบินน้อยเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน และ 3D ประจำปีการศึกษา 2565 นายชวนะชัย เพชรพิรุณ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการกล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจาก นายอดิศร คงเอม
นางสาวอภิรดี ผิวผ่อง ครูโรงเรียนนครสวรรค์เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยนายนิรุตติ์ วงคำชัย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสระแก้ว กำหนดจัดกิจกรรมค่ายนักบินน้อยเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน และ 3D ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 24 คน ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุมคุรุธรรมจารุ โรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 230 จำนวนผู้เข้าชม

ใส่ความเห็น