ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการออมฯ

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการออม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และตระหนักเรื่องการออมเงินการประหยัด และรอบคอบในการวางแผนใช้เงินให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมโดยเชิญชวนคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนสระแก้ว เปิดบัญชี หรือฝากเงิน 20 บาทขึ้นไป รับฟรีของรางวัลกระปุกออมสิน ธนาคารเปิดบริการในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ในช่วงพักกลางวัน ณ ธนาคารโรงเรียนสระแก้ว โรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 217 จำนวนผู้เข้าชม

ใส่ความเห็น