รร.สระแก้วผ่านเข้ารอบเพื่อแข่งขันในระดับภาค วันที่ 17 ธ.ค.2565

วันที่ 3 ธันวาคม 2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสระแก้ว ได้รับมอบหมายจากนางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการตอบปัญหาสารานุกรมไทยระดับจังหวัด ประกอบด้วย
1.ด.ช.ชลชัย วงษ์สอาด ม.3/14
2.ด.ญ. พิชญดา คำมี ม.3/14
3. ด.ญ. ณัฏฐณิชา คงถือมั่น ม.3/14
โดยมีครูผู้ควบคุม
1.ครูจิรัฐิญา ทัดเทียม
2.ครูปัทมา ปัทธิสามะ จัดการแข่งขันโดยสโมสรไลออนน์สากลภาครวม 310 ประเทศไทยร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สถานที่แข่งขันเทศบาลเมืองอรัญประเทศ เพื่อคัดเลือกเข้าแข่งขันระดับภาค
ผลการแข่งขันรร.สระแก้วผ่านเข้ารอบเพื่อแข่งขันในระดับภาค วันที่ 17 ธ.ค.2565
🙏กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยขอบคุณผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารที่สนับสนุนให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและประสบการณ์นอกห้องเรียน

ใส่ความเห็น