5 ธันวาคม 2565 วันพ่อแห่งชาติ วันชาติ

วันศุกร์นี้ 2 ธ.ค. 2565 เวลา 08.00 น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สักการะและถวายราชสดุดีใน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2565 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ โดยมี คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ ตลอดจนนักเรียนโรงเรียนสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรม
นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นวันชาติ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนเสมอมา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภายในบริเวณโรงเรียน ถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระองค์ท่าน ณ โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

รับชมภาพทั้งหมดได้ที่ …

 163 จำนวนผู้เข้าชม

ใส่ความเห็น