รร.สระแก้ว เข้าร่วมประชุมโครงการทุนปั้นหมอ/ปั้นนายร้อย ประจำปี 2566


วันที่7-8 ธันวาคม 2565 นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว นายชวนะชัย เพชรพิรุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายนิรุตติ์ วงคำชัย หัวหน้ากลุ่มสาระวิทย์ฯและเทคโนโลยี นางอุมาพร สุพรรณอ่วม หัวหน้างานแนะแนว นางสาวสุจินดา คำหาด ครูแนะแนว ร่วมประชุมโครงการทุนปั้นหมอ/ปั้นนายร้อย ประจำปี 2566 และโครงการส่งเสริมนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก โดยมี ดร.บุญยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผอ.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กล่าวเปิดประชุม ดร.พลากร กรพิทักษ์ ผู้สนับสนุนโครงการ ดร.พิริยกร กรพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นดูเจน จำกัด บรรยายและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ ณ โรงเรียนสอนว่ายน้ำและดำน้ำชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 214 จำนวนผู้เข้าชม