ประชุมครู ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือนธันวาคม


วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 15.30 น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมครู ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือนธันวาคม ร่วมกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ครูต่างชาติโรงเรียนสระแก้ว เพื่อชี้แจง ติดตามการดำเนินงาน วางแผนและกำหนดนโยบายในการดำเนินงานของโรงเรียน พร้อมทั้งกำชับให้คณะครูติดตาม ดูแล และให้ความช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด ณ หอประชุมบุญเล็ก โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

 210 จำนวนผู้เข้าชม

ใส่ความเห็น