อบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์และสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site เพื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล


วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์และสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site เพื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล ตามโครงการยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐาน จรรยาบรรณ สู่มาตรฐานสากล ณ หอประชุมอาคารบุญเล็ก ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

รับชมภาพทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1SYI-cbe3D5a8rz0smXQfINWp8Av7uJUu?usp=share_link
By : หลังเลนส์สระแก้ว

ใส่ความเห็น