การทดสอบความถนัดทั่วไป (TGAT) ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (TPAT) และรายวิชา A-Level ประจำปีการศึกษา 2566


วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 โรงเรียนสระแก้วเป็นสนามสอบ การทดสอบความถนัดทั่วไป (TGAT) ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (TPAT) และรายวิชา A-Level ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือผู้ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6หรือเทียบเท่าขึ้นไป ณ โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 221 จำนวนผู้เข้าชม

ใส่ความเห็น