โรงเรียนรับมอบเงินทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมภาษาจีนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 โรงเรียนสระแก้ว โดยนางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา และรองผู้อำนวยการโรงเรียนรับมอบเงินทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริมกิจกรรมภาษาจีนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจาก คุณจิตติมา เลาห์วีระพานิช และคุณกานต์  เลาห์วีระพานิช  เป็นจำนวนเงิน 74, 000 บาท  ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ เพิ่มเติม…

 224 จำนวนผู้เข้าชม

ใส่ความเห็น