พิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัด สพม.สระแก้ว กลุ่ม 1

        วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นำโดย นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ทีมบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนสระแก้ว ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาสระแก้ว กลุ่ม 1

        โดยมี ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด
นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วกล่าวรายงาน ในการนี้ สพม.สระแก้ว กลุ่ม 1 จัดให้มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับภาค และระดับประเทศ ณ จังหวัดราชบุรี
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน
2. เพื่อสนับสนุนผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน
3. เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในระดับภาค และระดับประเทศ ณ จังหวัดราชบุรี
มีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ จำนวน 17 โรงเรียน รายการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 174 รายการ ตั้งแต่วันที่ 15 -16 ธันวาคม 2565 สถานที่จัดการแข่งขัน ณ โรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ เพิ่มเติม…

รับชมภาพทั้งหมดคลิก…

      # หลังเลนส์ สระแก้ว , #ปชส.รร.สระแก้ว, #STEM 

 757 จำนวนผู้เข้าชม

ใส่ความเห็น