นิทรรศการ เพื่อรับการติดตามนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนคุณภาพ “สระแก้วโมเดล”

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 ดร.สท้าน  วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมายให้นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว นำทีมบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนสระแก้ว และโรงเรียนในสังกัด สพม.สระแก้ว ร่วมจัดนิทรรศการ เพื่อรับการติดตามนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนคุณภาพ “สระแก้วโมเดล”
“เด็กสระแก้วรักษ์แผ่นดิน สืบสานงานศิลป์ถิ่นบูรพา รู้รักษาภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ชาติไทย” การมอบโอกาสทางการศึกษา พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสมัยใหม่ และการเยี่ยมบ้านนักเรียน
ในงานนี้นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมต่อนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู มอบทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุน กล่องปันน้ำใจแก่นักเรียนในอำเภอวังน้ำเย็น จำนวน 100 ชุด คณะผู้ติดตามประกอบด้วย นายพิเชษฐ์ โพธิภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้อำนวยการสำนักฯ ที่ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพื้นที่จังหวัดสระแก้วครั้งนี้ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 183 จำนวนผู้เข้าชม

ใส่ความเห็น