พิธีลงนามถวายพระพรและถวายแจกันดอกไม้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว พร้อมด้วยนางทศพร โคกมะณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ร่วมพิธีถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

โดยมีนายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดสระแก้ว ดร.สะท้าน วารี ผู้อำนวยการ สพม.สระแก้ว
รองผู้อำนวยการ สพม.สระแก้ว ดร.นัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการ สพป.สระแก้ว เขต 1  นายชัยนรินทร์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการ สพป.สระแก้ว เขต2ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดสพม.สระแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดสระแก้ว

ร่วมพิธีเพื่อเป็นการรวมใจแสดงความจงรักภักดี ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ให้หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต1 จังหวัดสระแก้ว

 196 จำนวนผู้เข้าชม

ใส่ความเห็น