มอบข้าวสารอาหารแห้งเข้าโครงการอาหารกลางวันให้นักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว พร้อมด้วย นางสาวดลนภา รุ่งสว่าง นางทศพร โคกมะณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว นางสาวนิภาพร รอดไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสระแก้ว ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ทหารจาก ร.12 พัน.1 รอ. ตำบลท่าเกษม จังหวัดสระแก้ว มอบข้าวสารอาหารแห้งเข้าโครงการอาหารกลางวันให้นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านหน้าสถานี จังหวัดสระแก้ว

 205 จำนวนผู้เข้าชม

ใส่ความเห็น