ประชุมผู้บริหารเพื่อ ยกระดับคุณภาพการศึกษา “สระแก้วโมเดล”

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว พร้อมด้วยนางทศพร โคกมะณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ร่วมประชุมผู้บริหารเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา “สระแก้วโมเดล”

โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และร่วมถวายแจกันดอกไม้ ลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดสระแก้ว ดร.สะท้าน วารี ผู้อำนวยการ สพม.สระแก้ว รองผู้อำนวยการ สพม.สระแก้ว ดร.นัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการ สพป.สระแก้ว เขต 1 นายชัยนรินทร์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการ สพป.สระแก้ว เขต2 ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดสพม.สระแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดสระแก้ว ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต1 จังหวัดสระแก้ว

 305 จำนวนผู้เข้าชม

ใส่ความเห็น