คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก”ครูดีศรีสระแก้ว” 2566 สังกัด สพม.สระแก้ว

วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก”ครูดีศรีสระแก้ว” 2566 สังกัด สพม.สระแก้ว

โดยมีนายสท้าน  วารี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้วเป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพม.สระแก้ว
ณ ห้องประชุมปิ่นบูรพา สพม.สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 289 จำนวนผู้เข้าชม

ใส่ความเห็น