นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว มอบหมายให้นายชวนะชัย เพชรพิรุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว พร้อมด้วยนายอติเทพ ปัทธิสม นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 เข้าเยี่ยมคารวะ

รับฟังโอวาทจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรับโล่เกียรติคุณจากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

 485 จำนวนผู้เข้าชม

ใส่ความเห็น