ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปี 2566

วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว พร้อมด้วย นางทศพร โคกมะณี รองผู้อำนวยโรงเรียน คณะครูกลุ่มบริหารงานงบประมาณโรงเรียนสระแก้ว ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปี 2566 จากสำนักคลังจังหวัดปราจีนบุรี และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนยุรี นครนายก โดยมีนายสท้าน วารี ผู้อำนวยการ สพม.สระแก้ว เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมปิ่นบูรพา สพม.สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 212 จำนวนผู้เข้าชม

ใส่ความเห็น