การจัดกิจกรรมค่ายหุ่นยนต์เดินตามเส้น SK Fast & Robot (รร.สระแก้ว ร่วมกับ รร.วังหลังวิทยาคม)

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.256 เวลา 09.30 นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาทในการจัดกิจกรรมค่ายหุ่นยนต์เดินตามเส้น SK Fast & Robot เป็นโอกาสที่ดี ที่นักเรียนได้มาเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ว่าเป็นอย่างไร ซึ่งไม่ยากอย่างที่คิดอยู่ที่ความอดทน และความสนใจ เรื่องหุ่นยนต์ เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งจะได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงโดยใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่ๆ
กล่าวรายงานโดย นายชวนะชัย เพชรพิรุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว

ในการนี้ นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว มอบหมายให้นายรังสรรค์ ฆ้องคำ ครูผู้รับผิดชอบในการจัดอบรมครั้งนี้ คณะครูโรงเรียนสระแก้วให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยนักเรียนโรงเรียนสระแก้วจำนวน 17 คน นักเรียนโรงเรียนวังหลังวิทยาคม จำนวน 9 คน

นำโดยนายคงทัศษณ์ คงเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหลังวิทยาคม
กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2566 ณ ห้องคุรุธรรมจารุ โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 1,240 จำนวนผู้เข้าชม

ใส่ความเห็น