ประชุมกรรมการบริหารสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.00น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว(คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม)นายคงทัศษณ์ คงเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหลังวิทยาคม(ผู้ช่วยเลขานุการ ส.ก.ส.ท.สาขาจังหวัดสระแก้ว) เข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย โดยมีนายปรีชา จิตรสิงห์ นายกสมาคมกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

ใส่ความเห็น