พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 17 มกรคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30 นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
นายชวนะชัย เพชรพิรุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวราย จำนวนทุนทั้งหมด 170 ทุน
ซึ่งพิจารณาจาก
1.ครูที่ปรึกษาเรียงลำดับพิจารณากลั่นกรองระดับห้อง
2.หัวระดับพิจารณากลั่นกรองระดับโรงเรียน
3.จากคณะครูโรงเรียนสระแก้วและแขกผู้มีเกียรติทุนละ 2,000 บาท
ณ หอประชุมบุญเล็ก โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 224 จำนวนผู้เข้าชม

ใส่ความเห็น