สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ ไหว้ศาลตา-ยาย เพื่อความเป็นสิริมงคล

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. ผอ.จุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนสระแก้ว เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ ไหว้ศาลตา-ยาย เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

 196 จำนวนผู้เข้าชม

ใส่ความเห็น