“งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว” ณ บริเวณอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 19.00 น.นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว พร้อมด้วยนายคงทัศษณ์ คงเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหลังวิทยาคม ร่วมเดินแบบผ้าไทย “ในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว” ประจำปี 2566

โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลประจำปี และร่วมเดินแบบผ้าไทย “ในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว” ณ บริเวณอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นางเยาวรัตน์ โพธิสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วกล่าวรายงานการจัดงาน นายเสรี เนต กงสุลใหญ่ราชอาณาจักรกัมพูชาประจำจังหวัดสระเเก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา มวลชนทุกภาคส่วน เข้าร่วมการจัดงานเทศกาลประจำปี “งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว” ประจำปี 2566 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรมในงานประกอบด้วย การแสดงพิธีเปิดจากนักเรียนโรงเรียนสระแก้ว การแสดงศิลปวัฒนธรรม การเดินแบบผ้าไทย การประกวดผลิตภัณฑ์ผลิตผลทางการเกษตร การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นหรือโอทอป การเดินแบบผ้าไทยของบุคคลสำคัญและบุคคลที่สนใจ ในวันที่27-28 ม.ค. การประกวดเต้นโคฟเวอร์แดนซ์นักเรียน การประกวดวงดนตรีนักเรียน การประกวดร้องเพลงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น การแสดงนิทรรศการจากทุกหน่วยงาน หน่วยราชการ องค์กรภาคเอกชน นิทรรศการเสมือนจริง โครงการ “ตามพระราชปณิธาน” ร้านมัจฉากาชาด การออกร้านจำหน่ายสินค้ามาจำหน่ายภายในงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ณ ณ บริเวณอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ใส่ความเห็น