ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับสาขาบริการโลหิตโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

นอังคารที่ 24 มกราคม 2566 นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสระแก้ว ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับสาขาบริการโลหิตโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ได้จัดหน่วยออกรับบริจาคโลหิต ตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม 2566
กิจกรรมครั้งนี้ ท่านผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้ นางศุภมาส มูลทองชุน หัวหน้างานอนามัยและครูผู้รับผิดชอบงานอนามัย เป็นผู้ดำเนินงาน ณ โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 206 จำนวนผู้เข้าชม

ใส่ความเห็น