ประชุมครู ครั้งที่ 1/2566 ประจำเดือนมกราคม ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 15.30 น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมครู ครั้งที่ 1/2566 ประจำเดือนมกราคม ร่วมกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ครูต่างชาติโรงเรียนสระแก้ว เพื่อชี้แจง ติดตามการดำเนินงาน วางแผนและกำหนดนโยบายในการดำเนินงาน Open House ประจำปี 2566

พร้อมทั้งกำชับให้คณะครูติดตาม ดูแล และให้ความช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด มีการมอบปัจจัยให้แด่คุณครูที่บิดา มารดา เสียชีวิต เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับคุณครู ณ หอประชุมบุญเล็ก โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

 222 จำนวนผู้เข้าชม

ใส่ความเห็น