กิจกรรมโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร และการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสระแก้ว

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร และการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการ
วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนและวินัยจราจร รวมทั้งส่งเสริมการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ณ ห้องประชุมคุรุธรรมจารุ โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

รับชมภาพทั้งหมดได้ที่ลิงค์ด้านล่างครับ…

https://drive.google.com/drive/folders/1z1e0Sbl2uH1akS4Md_1MlQQ7kKcf-1c6?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1lUwMlIN_A2X9WJ6WTrreqPsp4ax0fVrb?usp=share_link

 4,416 จำนวนผู้เข้าชม

ใส่ความเห็น