ร่วมประชุมโครงการพัฒนากรรมการบริหารสาขาสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย

วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2566 นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว (คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม) นายคงทัศษณ์ คงเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหลังวิทยาคม(ผู้ช่วยเลขานุการ ส.ก.ส.ท.สาขาจังหวัดสระแก้ว) ร่วมประชุมโครงการพัฒนากรรมการบริหารสาขาสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย

โดยมี นายปรีชา จิตรสิงห์ นายกสมาคมกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย บรรยาย เชิงปฏิบัติการเรื่อง “บทบาทหน้าที่ของกรรมการบริหารสาขาสมาคมฯ” และร่วมเสวนา เรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และทิศทางกฎหมายลูกของการศึกษาในอนาคต
ณ โรงแรมสยาม แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 6,733 จำนวนผู้เข้าชม

ใส่ความเห็น