เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสระแก้วสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว มอบหมายให้ นายชวนะชัย เพชรพิรุณ รองผู้อำนวยการ นางสุชาดา ทองแก้ว หัวหน้างานวิชาการ นางสาวนิภาพร รอดไพบูลย์ หัวหน้างานนวัตกรรมโรงเรียน และนางสมทรัพย์ บุญแต่ง ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสระแก้วสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ หอประชุมร่วมใจพัฒน์ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

 

 8,777 จำนวนผู้เข้าชม

ใส่ความเห็น