พิธีเปิดงานวันปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 อำลาสถาบัน สู่ฝันอันยิ่งใหญ่ และมอบเกียรติบัตรเด็กเรียนเก่ง มีความประพฤติดี พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทกับลูกนักเรียน ว่า “ทุกคนจะต้องนำความรู้

นำหลักวิชาการที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตนเอง และให้พัฒนาตนเองตลอดเวลา เพื่ออนาคตที่ดีในภายภาคหน้า สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเพื่อความสำเร็จในเป้าหมายของชีวิต”
– กิจกรรมช่วงเช้า ประกอบด้วยขบวนแห่ธงเกียรติยศนักเรียนชั้นม.3 ม.6 พร้อมกับครูที่ปรึกษากล่าวความในใจ…จากตัวแทนนักเรียน
มอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี
ที่ปรึกษาและคุณครู อวยพร ผูกข้อมือเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักเรียน กิจกรรมบูมของสถาบัน
– กิจกรรมช่วงบ่ายคอนเสริตเขียวเหลือง พี่น้องชาว สก. แขกรับเชิญจากศิษย์เก่า To Be Idol ณ โดม ร.10 โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

 8,022 จำนวนผู้เข้าชม

ใส่ความเห็น