ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ “สระแก้ว โมเดล”

วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00น. โรงเรียนสระแก้วนำโดย นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ “สระแก้ว โมเดล” และในโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสระแก้ว ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ให้การต้อนรับนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ประธานการประชุม
โดยมี นายชนาธิป โพธิสัตย์ ปลัดจังหวัดสระแก้ว ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ นายพิเชษ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมในพิธี
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 1,141 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต1 จำนวน 145 โรงเรียน สังกัด สพม.สระแก้ว จำนวน 7 โรงเรียน สังกัด อปท. จำนวน 8 โรงเรียน และสังกัด สช. จำนวน 3 โรงเรียน
การจัดนิทรรศการประกอบด้วย การจัดนิทรรศการแสดงผลงานทักษะอาชีพของนักเรียน สังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1 อำเภอละ 1 เต็นท์ และสังกัด สพม.สระแก้ว จำนวน 1 เต็นท์ รวมเต็นท์นิทรรศการ 6 เต็นท์
ณ อาคารโดมเฉลิมราช ร.10 โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 6,996 จำนวนผู้เข้าชม

ใส่ความเห็น