ศึกษาดูงานตามโครงการยกระดับคุณภาพครู บุคลากรให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ สู่มาตรฐานสากล

วันที่ 17-18 มีนาคม พ.ศ. 2566 นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานตามโครงการยกระดับคุณภาพครู บุคลากรให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ สู่มาตรฐานสากล ณ รัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

 6,958 จำนวนผู้เข้าชม

ใส่ความเห็น