ตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖ นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว พร้อมด้วยนางทศพร โคกมะณี, นายชวนะชัย เพชรพิรุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โรงเรียนสระแก้ว นำโดย นายสีดา เทียบอุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว นางภษพอน ประภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวณัชฌวรรณ ปัญญาดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา นางสาวปิยะนันต์ เหนือเกาะหวาย นักวิชาการศึกษา นางสาวเมธิศา ธรรมศรี ศึกษานิเทศชำนาญการ

 7,353 จำนวนผู้เข้าชม

ใส่ความเห็น