กีฬาสายสัมพันธ์มัธยมศึกษาสระแก้ว ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสระแก้ว ร่วมงานกีฬาสายสัมพันธ์มัธยมศึกษาสระแก้ว ประจำปี 2566 กีฬาสายสัมพันธ์มัธยมศึกษาสระแก้ว ครั้งที่ 2

โดยมีดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว เป็นประธานปิดการแข่งขัน และมอบรางวัลการแข่งขันกีฬา
การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสานสัมพันธ์ สร้างความรัก ความสามัคคี สร้างเครือข่ายครู และบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาการศึกษา มีการแข่งขันกีฬา จำนวน 6 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล(ชาย 9 คน) เซปักตะกร้อ(ชาย) วอลเลย์บอล (หญิง) (ชาย) แบดมินตัน (คู่ผสม) กีฬาพื้นบ้านและ เปตอง (ทีมผสม) โดยแบ่งกลุ่มการแข่งขันเป็น 3 สาย
#กลุ่มสหวิทยาเขตวังบูรพาได้แก่#
1.โรงเรียนสระแก้ว
2.โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
3.โรงเรียนท่าเกษมพิทยาคม
4.โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
5.โรงเรียนวังหลังวิทยาคม
6.โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
7.โรงเรียนวังไพรวิทยาคม
#กลุ่มสหวิทยาเขตปิ่นมาลา#
1.โรงเรียนอรัญประเทศ
2.โรงเรียนคลองน้้าใสวิทยาคาร
3.โรงเรียนทัพพระยาพิทยา
4.โรงเรียนตาพระยา
5.โรงเรียนทัพราชวิทยา
6.โรงเรียนซับม่วงวิทยา
7.โรงเรียนร่มเกล้า
#กลุ่มโรงเรียนสังกัด อบจ.#
1.โรงเรียนวัฒนานคร
2.โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
3.โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา
4.โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา
5.โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
6.โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์
7.โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา

ซึ่งในงานนี้ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้วให้เกียรติในการมอบเกียรติบัตร นายพรชัย หันจันทร์ ได้รับรางวัล “ครูผู้ปิดทองหลังพระ” นายวัชระ ทองแก้ว ได้รับรางวัล“ครูดีศรีมัธยมศึกษา” ณ สนามโรงเรียนอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

 5,949 จำนวนผู้เข้าชม

ใส่ความเห็น