การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565

🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ที่ได้รับ 🔥รางวัลเหรียญทอง 🏅การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับชาติ 🏅 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 3-5 เมษายน 2566 🔥
✨✨นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/13✨✨
1. นายสิทธา อาษาวัง
2. นายอภิวิชญ์ จันที
3. นายอติกันต์ ชินวรรณโณ
4. นายแสงชัย กุตตะวัน
5. นางสาวสุวกาล เท้าเลา
💚Team support : นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE และห้องเรียนพิเศษสะเต็ม (STEM)
💚ครูผู้ฝึกซ้อม : ครูประเวศ พลเจริญ และ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอบพระคุณ นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว
คณะผู้บริหาร คณะครู และเครือข่ายผู้ปกครองที่ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนตลอดช่วงฝึกซ้อม ธันวาคม 2565- มีนาคม 2566

 5,000 จำนวนผู้เข้าชม

ใส่ความเห็น