รับโล่ผู้บริหารดีเด่นประจำปี 2565 และร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการฯ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 (ครั้งที่ 42)

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566 นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว รับโล่ผู้บริหารดีเด่นประจำปี 2565 และร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง โรงเรียนมัธยมศึกษา : สถานศึกษานิติบุคคล ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 (ครั้งที่ 42) พร้อมทั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

โดยมี นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, พล.ต.ต.สมชาย ซื่อต่อตระกูล ผบก.ภ.จว.นศ., นายเฉลา พวงมาลัย ประธานอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วุฒิสภา, ดร.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ดร.วิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์ นายกกิตติมศักดิ์, ดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง รองศึกษาธิการภาค 1 ลพบุรี นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา,รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา, ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา, รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา กว่า 3,500 คน เข้าร่วมสัมมนาฯ

และเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ ๒๖ สำหรับการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 (ครั้งที่ 42) กำหนดจัดระหว่างวันที่ 20 – 23 เมษายน 2566 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

 4,483 จำนวนผู้เข้าชม

ใส่ความเห็น