คณะกรรมการติดตามโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพฯ

วันจันทร์ที่1 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว นางทศพร โคกมะณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพภาคปฏิบัติ ในรูปแบบ On-Site ณ ห้องประชุมสารภี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ใส่ความเห็น