กิจกรรมปรับพื้นฐานวันแรกของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP

บรรยากาศการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานวันแรกของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ที่มีการเรียนการสอนในวันที่ 2, 3, 8, 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 9:00-15:00 น. ณ ห้อง 511 ค่ะ

 2,316 จำนวนผู้เข้าชม

ใส่ความเห็น