คณะครูห้องเรียนพิเศษ MEP ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 คณะครูห้องเรียนพิเศษ MEP ไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 นำโดย นายชวนะชัย เพชรพิรุณ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว และ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารนำโดย ผู้อำนวยการสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ รองผู้อำนวยการ ทั้ง 4 ฝ่าย และคณะกรรมการดำเนินงานห้องเรียนพิเศษ EP/MEP โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ที่ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

รับชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่: https://photos.app.goo.gl/pS7w5LaRo9QpRWTR9

ใส่ความเห็น