ประชุมผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว เป็นประธานเปิดประชุมผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

นายอมรศักดิ์ อรรฆผลประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการรถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนสระแก้ว
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิ์ผลและเพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองเกิดความพึ่งพอใจในการให้การบริการรถรับ-ส่งนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

วิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ ประกอบด้วย นายเล็ก ทันพิสิทธ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง จากสำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว ร.ต.อ.บรรยงค์ ถาวรทรัพย์ รองสว.จร.สภ.เมืองสระแก้ว จากสถานีตำรวจภูธรเมืองสระแก้วณ ห้องประชุมคุรุธรรมจารุ โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 2,132 จำนวนผู้เข้าชม

ใส่ความเห็น