โรงเรียนร่วมกับทหารจิตอาสา ร.12พัน1รอ.และเทศบาลเมืองสระแก้ว

วันที่26พ.ค.2566 ทางโรงเรียนสระแก้วนำโดย นาง ทศพรโคกมะณี รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว นายอมรศักดิ์ อรรฆผลประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการงานฝ่ายบริหารทั่วไป น.ส.มัณฑณา  ภู่ทอง หัวหน้างานจิตอาสาและ น.ส.ศุภาพิญช์ แย้มประโคน หัวหน้าโรงเรียนสุจริต

ได้ร่วมมือกับทหารจิตอาสา ร.12พัน1รอ.และเทศบาลเมืองสระแก้ว เพื่อกำจัดต้นธูปฤๅษีหลังโรงเรียน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ

 

ใส่ความเห็น