การแข่งขันงานมหกรรมสนามเด็กเล่นหุ่นยนต์และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย PIM Robotics Playground 2023

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสระแก้ว ที่ได้รับรางวัลการเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมสนามเด็กเล่นหุ่นยนต์และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย PIM Robotics Playground 2023 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2566
โดยมีรายการที่ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์
1. นายธนากร อาษาแก้ว ชั้น ม.5/11
2. เด็กชายศรวัส พันผูก ชั้น ม.2/12
3. เด็กหญิงมุกดา ไซเอ็ด ชั้น ม.2/16
รางวัลชมเชย การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ควบคุมด้วยไมโครคอลโทรเลอร์
1. นายนนท์เกษม วิชุมา ชั้น ม.6/11
2. นายธนากร อาษาแก้ว ชั้น ม.5/11
3. นางสาวธัญชนก มะลิซ้อน ชั้น ม.5/11
ครูผู้ฝึสอน
1. นางสาวพัชรินทร์ ไชยบุบผา
2. นางสาวสุนันทา เปลื้องรัตน์

ใส่ความเห็น