ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว

วันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา๑๐.๐๐ น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว เพื่อชี้แจง กำกับติดตามการดำเนินงาน ณ ห้องชอบชื่นชม ห้องสมุดโรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ใส่ความเห็น